Wij zijn shambho

"Wij zijn shambho" is een nieuw concept waar we maandelijks een platform creëren om leden en lesgevers van Shambho aan het woord te laten over een bepaald onderwerp. De onderwerpen hebben altijd een connectie met "leven en zijn zoektocht".

Woensdag 15 januari gaat de eerste sessie door 20u15 in de bar van Shambho. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de lezing van "Geertrui De Cock van Kanssa". Zij spreekt een 2-tal uurtjes over "SISU, de Finse kunst om met kracht te leven". Na de uiteenzetting is er ruimte en tijd om uit te wisselen, vragen te stellen aan Geertrui en elkaar te ontmoeten. We starten om 20u15 in de bar van Shambho. Iedereen kan altijd aansluiten op het moment dat het past.

 

Het bijwonen van de sessie kost €25,00. Voor leden van Shambho is het gratis. Brengt een lid één iemand mee die geen lid is, dan mag deze persoon ook gratis aansluiten. Reserveren kan via deze link:

Wekelijkse Meditatie met Johan in de relaxatiezaal, zaterdag 12u - 13u

Johan: "In het vorige millennium was "Het licht zal je bevrijden" van Norma Milanovich en Shirley McCune één van mijn favoriete boeken, en alhoewel ik niet alles begrijp, of mee eens ben, heeft het me geïnspireerd en een stukje gevormd op het spirituele pad."

In de meditaties voor de komende weken (maanden) contempleren we over universele waarheden, die, eenmaal ten volle begrepen, wellicht ons leven op zijn minst beïnvloeden, zoniet de potentie in zich dragen ons leven te herschikken, richting te geven en daardoor voor een deel of zelfs helemaal te veranderen.