Calendar

jun
4
ma
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jun 4 @ 19:00 – 20:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jun
6
wo
Pranayama Yoga – A.L. @ yogazaal
jun 6 @ 10:00 – 11:00

Deze les Pranayama Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jun
11
ma
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jun 11 @ 19:00 – 20:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jun
13
wo
Pranayama Yoga – A.L. @ yogazaal
jun 13 @ 10:00 – 11:00

Deze les Pranayama Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jun
18
ma
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jun 18 @ 19:00 – 20:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jun
20
wo
Pranayama Yoga – A.L. @ yogazaal
jun 20 @ 10:00 – 11:00

Deze les Pranayama Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jun
25
ma
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jun 25 @ 19:00 – 20:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jun
27
wo
Pranayama Yoga – A.L. @ yogazaal
jun 27 @ 10:00 – 11:00

Deze les Pranayama Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
2
ma
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 2 @ 19:00 – 20:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
4
wo
Pranayama Yoga – A.L. @ yogazaal
jul 4 @ 10:00 – 11:00

Deze les Pranayama Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent