Calendar

jun
29
za
Sukha Yin Yoga @ yogazaal
jun 29 @ 12:00 – 13:00

Deze les Yin Yoga gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
6
za
Sukha Yin Yoga @ yogazaal
jul 6 @ 12:00 – 13:00

Deze les Yin Yoga gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
13
za
Sukha Yin Yoga @ yogazaal
jul 13 @ 12:00 – 13:00

Deze les Yin Yoga gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
20
za
Sukha Yin Yoga @ yogazaal
jul 20 @ 12:00 – 13:00

Deze les Yin Yoga gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
27
za
Sukha Yin Yoga @ yogazaal
jul 27 @ 12:00 – 13:00

Deze les Yin Yoga gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

aug
3
za
Sukha Yin Yoga @ yogazaal
aug 3 @ 12:00 – 13:00

Deze les Yin Yoga gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

aug
10
za
Sukha Yin Yoga @ yogazaal
aug 10 @ 12:00 – 13:00

Deze les Yin Yoga gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

aug
17
za
Sukha Yin Yoga @ yogazaal
aug 17 @ 12:00 – 13:00

Deze les Yin Yoga gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

aug
24
za
Sukha Yin Yoga @ yogazaal
aug 24 @ 12:00 – 13:00

Deze les Yin Yoga gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

aug
31
za
Sukha Yin Yoga @ yogazaal
aug 31 @ 12:00 – 13:00

Deze les Yin Yoga gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent