Calendar

nov
14
wo
Asudra Yoga – A.L. @ yogazaal
nov 14 @ 18:00 – 19:00

Deze les Asudra Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

nov
17
za
Asudra Flow Yoga – A.L. @ yogazaal
nov 17 @ 10:00 – 11:00

Deze les Asudra Flow Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

Asudra Yoga – A.L. @ yogazaal
nov 17 @ 11:00 – 12:00

Deze les Asudra Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

nov
19
ma
Asudra Yoga – A.L. @ yogazaal
nov 19 @ 11:00 – 12:00

Deze les Asudra Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

Asudra Yoga – A.L. @ yogazaal
nov 19 @ 19:00 – 20:00

Deze les Asudra Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

nov
20
di
Asudra Yoga – A.L. @ yogazaal
nov 20 @ 18:00 – 19:00

Deze les Asudra Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

Asudra Flow Yoga – A.L. @ yogazaal
nov 20 @ 19:00 – 20:00

Deze les Asudra Flow Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

nov
21
wo
Asudra Yoga – A.L. @ yogazaal
nov 21 @ 18:00 – 19:00

Deze les Asudra Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

nov
24
za
Asudra Flow Yoga – A.L. @ yogazaal
nov 24 @ 10:00 – 11:00

Deze les Asudra Flow Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

Asudra Yoga – A.L. @ yogazaal
nov 24 @ 11:00 – 12:00

Deze les Asudra Yoga – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent