Calendar

jul
18
di
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 18 @ 19:00 – 20:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
19
wo
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 19 @ 09:00 – 10:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
22
za
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 22 @ 09:00 – 10:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
24
ma
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 24 @ 10:00 – 11:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 24 @ 19:00 – 20:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
25
di
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 25 @ 19:00 – 20:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
26
wo
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 26 @ 09:00 – 10:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
29
za
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 29 @ 09:00 – 10:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
31
ma
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 31 @ 10:00 – 11:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 31 @ 19:00 – 20:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent