Calendar

jul
18
do
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 18 @ 19:00 – 20:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
20
za
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 20 @ 09:00 – 10:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
22
ma
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 22 @ 10:00 – 11:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 22 @ 18:00 – 19:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
24
wo
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 24 @ 09:00 – 10:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 24 @ 12:30 – 13:30

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
25
do
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 25 @ 19:00 – 20:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
27
za
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 27 @ 09:00 – 10:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

jul
29
ma
Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 29 @ 10:00 – 11:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent

Body Balance – A.L. @ yogazaal
jul 29 @ 18:00 – 19:00

Deze les Body Balance – A.L. gaat door in de yogazaal in Shambho, Zuiderlaan 1, 9000 Gent